Liste

Akteur: Rigibahn-Gesellschaft (RB & VRB)

Körperschaft

Rigibahn-Gesellschaft (RB & VRB)

Vitznau-Rigi-Bahn

RB; VRB

23. Mai 1871 – 31. Dez 1991

Rigibahn-Gesellschaft (RB & VRB) als Deskriptor verwendet

 
Signatur Titel Datum Verzeichnungsstufe Sonstiges
SGEG DH A SWN120 VRB 021 - Rigibahn-Gesellschaft (RB & VRB) 1956 – 1966 Dossier öffentlich
SGEG DH A SWN120 VRB-001 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 VRB-002 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 VRB-003 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 VRB-004 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
SGEG DH A SWN120 VRB-005 1956 – 1966 Einzelstück: 1 Foto digitalisiert | öffentlich
1 bis 6 von 6 Einträge